Terapia Autyzmu

Nasza placówka zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka, dlatego plan terapii, a także sposób realizacji oparty jest na  szczegółowym wywiadzie z rodzicami, obserwacji dziecka oraz teście PEP-R, służącemu do  diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Dzięki tym działaniom dobieramy indywidualny plan terapii dla każdego dziecka. Pracując z dzieckiem, ważna jest też dla nas współpraca z rodzicami, ponieważ tylko wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć oczekiwane rezultaty. Priorytetem jest spójność w działaniach wszystkich terapeutów i rodziców w przygotowanym programie terapeutycznym.

Diagnoza i kategoryzacja osoby autystycznej jest niezwykle skomplikowana z powodu różnic w zakresie specyficznych objawów, które mogą u poszczególnych osób z autyzmem różnić się intensywnością oraz stopniem głębokości.

Autyzm- to całościowe  zaburzenie rozwoju dziecka. Oznacza to, że u  osób z autyzmem obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju.

Pierwsze symptomy autyzmu u niektórych dzieci można zaobserwować już bardzo wcześnie, (nawet u sześciomiesięcznych dzieci). Jednak, pełen obraz zaburzenia widoczny jest już przed 3 rokiem życia dziecka.

Przykłady zachowań dziecka z autyzmem

 1. Brak spontanicznego udziału w zabawach z dziećmi,
 2. Brak kontaktu wzorkowego lub unikanie patrzenia w oczy,
 3. Częste napady śmiechu nieadekwatnie do sytuacji,
 4. Echolalia- Powtarzanie słów lub zdań bez intencji nawiązania rozmowy,
 5. Fascynacja przedmiotami lub ich częściami, otwieranie, zamykanie drzwi,
 6. Sztywności w zachowaniu,
 7. Dziecko ma trudności w wyrażaniu potrzeb,
 8. Opóźniona mowa,
 9. Używanie przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem (np. lizanie kół zabawkowego samochodu),
 10. Brak reakcji na ból i silne doznania cielesne,
 11. Brak reakcji na imię,
 12. Zatykanie uszu, gdy jest za głośno lub preferowanie zabawek wydających głośne dźwięki,
 13. Bardzo dobra pamięć wzrokowa,
 14. Przywiązanie do rutyny np. dziecko chce chodzić zawszę tą samą drogą,
 15. Nieadekwatna do wieku wiedza w danej dziedzinie np.: dziecko zna na pamięć rozkład jazdy wszystkich autobusów,
 16. Problemy z jedzeniem- wypluwanie, niechęć do jedzenia lub jedzenie wszystkiego, także rzeczy niejadalnych, wybiórczość pokarmowa,
 17. Brak zabawy na niby.