Kim jesteśmy?

Jesteśmy nowo powstałym Specjalistycznym Punktem Przedszkolnym, który prowadzi terapię dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz sprzężoną niepełnosprawnością. Celem naszej placówki jest pomoc dziecku w codziennym życiu, aby podnieść poziom jego funkcjonowania tak, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z jak najmniejszym  wsparciem funkcjonować w środowisku społecznym. W związku z powyższym zapewniamy naszym podopiecznym zajęcia grupowe w tym Trening Umiejętności Społecznych. Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która swoją pracę poddawać będzie superwizji przez certyfikowanego superwizora z Warszawy.

 • Punkt Przedszkolny ,,Słoneczko” realizuje podstawę programową MEN.
 • Program zajęć dostosowany jest do możliwości i potrzeb naszych podopiecznych.

W ramach współpracy z „Zaczarowanym Przedszkolem” organizowane będą zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) w celu rozwijania relacji interpersonalnych.

 • Punkt Przedszkolny „Słoneczko” oferuje:
 • Superwizje z certyfikowanym analitykiem zachowania (BCBA)
 • Terapię pedagogiczną,
 • Terapię neurologopedyczną,
 • Logopedię,
 • Fizjoterapię,
 • Integrację Sensoryczną,
 • Zajęcia z psychologiem,
 • Zajęcia z oligofrenopedagogiem,
 • Trening jedzenia,
 • Trening czystości,
 • Dodatkowo odbywać się będą zajęcia z hipoterapii,dogoterapii i felinoterapii,
 • Sensoplastykę,
 • Ewaluację postępów,
 • Zespoły specjalistów, w których mogą uczestniczyć rodzice/ opiekunowie prawni,
 • Konsultacje dla rodziców,
 • Zajęcia na świeżym powietrzu,
 • Ciepłą  i przyjazną atmosferę,
 • Odpowiednio  przemyślane i dobrane  pomoce dydaktyczne,
 • Wycieczki i imprezy okolicznościowe np. bal karnawałowy

Ponadto PP „Słoneczko” będzie realizowało zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju na podstawie opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju.

Terapia Autyzmu

Nasza placówka zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka, dlatego plan terapii, a także sposób realizacji oparty jest na  szczegółowym wywiadzie z rodzicami, obserwacji dziecka oraz teście PEP-R, służącemu do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.  Dzięki tym działaniom dobieramy indywidualny plan terapii dla każdego dziecka. Pracując z dzieckiem, ważna jest też dla nas współpraca z rodzicami, ponieważ tylko wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć oczekiwane rezultaty. Priorytetem jest spójność w działaniach wszystkich terapeutów i rodziców w przygotowanym programie terapeutycznym.

Punkt Przedszkolny Słoneczko

Kontakt

7 + 7 =

Adres:

Punkt Przedszkolny Słoneczko
ul. Janusza Korczaka 4
07-410 Ostrołęka

Kontakt:

telefon: +48 693 866 201
e-mail: kontakt@sloneczko.info.pl
www.TerapiaDzieciAutystycznych.pl