Kim jesteśmy?

Jesteśmy nowo powstałym Specjalistycznym Punktem Przedszkolnym, który prowadzi terapię dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz sprzężoną niepełnosprawnością. Celem naszej placówki jest pomoc dziecku w codziennym życiu, aby podnieść poziom jego funkcjonowania tak, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z jak najmniejszym  wsparciem funkcjonować w środowisku społecznym. W związku z powyższym zapewniamy naszym podopiecznym zajęcia grupowe w tym Trening Umiejętności Społecznych. Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która swoją pracę poddawać będzie superwizji przez certyfikowanego superwizora z Warszawy.

 • Punkt Przedszkolny ,,Słoneczko” realizuje podstawę programową MEN.
 • Program zajęć dostosowany jest do możliwości i potrzeb naszych podopiecznych.

W ramach współpracy z „Zaczarowanym Przedszkolem” organizowane będą zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) w celu rozwijania relacji interpersonalnych.

Punkt Przedszkolny „Słoneczko” oferuje:

 • Superwizje z certyfikowanym analitykiem zachowania (BCBA)
 • Terapię pedagogiczną,
 • Terapię neurologopedyczną,
 • Logopedię,
 • Fizjoterapię,
 • Integrację Sensoryczną,
 • Zajęcia z psychologiem,
 • Zajęcia z oligofrenopedagogiem,
 • Trening jedzenia,
 • Trening czystości,
 • Dodatkowo odbywać się będą zajęcia z hipoterapii,dogoterapii i felinoterapii,
 • Sensoplastykę,
 • Ewaluację postępów,
 • Zespoły specjalistów, w których mogą uczestniczyć rodzice/ opiekunowie prawni,
 • Konsultacje dla rodziców,
 • Zajęcia na świeżym powietrzu,
 • Ciepłą  i przyjazną atmosferę,
 • Odpowiednio  przemyślane i dobrane  pomoce dydaktyczne,
 • Wycieczki i imprezy okolicznościowe np. bal karnawałowy

Celem naszej placówki jest pomoc dziecku w codziennym życiu, aby podnieść poziom jego funkcjonowania tak, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z jak najmniejszym  wsparciem funkcjonować w środowisku społecznym.

favicon_sloneczko