Klaudia Sakowska

Oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, w trakcie Licencji Terapeuty Behawioralnego.

 

Swoją wiedzę zdobywałam na Uniwersytecie Humanistyczno- Społecznym  w Warszawie w czasie studiów ze Stosowanej Analizy Zachowania oraz na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam  pracując pod superwizją  w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej/ Ośrodku Terapeutycznym  ”Przystań Szkraba”. Niepublicznej szkole Podstawowej przy ”Fundacji Ludziom Niepełnosprawnym” w Warszawie. Odbyłam, także dwuletni staż praktyczny w Fundacji SYNAPSIS i uczestniczyłam w spotkaniach superwizyjno-szkoleniowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam, również w Fundacji Krok po Kroku i Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Fundacji SCOLAR.

Pracuje z dziećmi z autyzmem i całościowym zaburzeniem rozwoju prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe pod superwizją certyfikowanego Analityka Zachowania (BCBA) / superwizora behawioralnego.

Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

* VB- MAPP – Ocena umiejętności i planowanie terapii

 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumienia się osób niemówiących (AAC)
 • Wprowadzenie teoretyczne- czym jest autyzm?
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.1
 • Diagnoza nozologiczna i różnicowa autyzmu dziecięcego
 • Diagnoza małych dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u osób z autyzmem
 • Charakterystyka funkcjonowania poznawczego osób z autyzmem
 • Efektywne prowadzenie zajeć grupowych i indywidualnych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Komunikacja osób z ASD
 • Depresja i ASD
 • Wspomagające sposoby porozumiewania się w pracy z osobami ze spektrum autyzmu
 • Obserwacja oraz interpretacja zachowań u osób z autyzmem
 • Zaburzenia sensoryczne u osób z ASD
 • Jak poprowadzić wywiad z rodzicami dziecka z ASD
 • Jak pracować z rodziną osób z autyzmem
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Metoda Komunikacji PECS- szansą na skuteczną komunikację
 • Model pracy z wykorzystaniem strukturalizacji otoczenia oraz planów dnia wg podejścia TEACCH
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • Profil Psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych TTAP
 • Kim jest terapeuta cień?
 • Wprowadzenie do pracy nad Treningiem Umiejętności Społecznych
 • Wczesna diagnostyka autyzmu- narzędzia przesiewowe
 • Problematyka Seksualności u osób ze spektrum zaburzeń autystycznych
 • Uczestnicwo w podstawowym szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej