Andrzej Zapert

Oligofrenopedagog, pedagog specjalny

Ukończyłem Pedagogikę Specjalną o specjalności oligofrenopedagogika  na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olszynie oraz studia podyplomowe na kierunku pedagogika opiekuńczo wychowawcza w Gdańsku. Ponadto ukończyłem szkolenie będące pierwszym etapem programu szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnień psychoterapii członków rodzin pod nazwą Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień instruktorów Terapii Uzależnień- CARE BROK.

Swoje doświadczenie zdobywałem w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno- konsultacyjnym w Ostrołęce, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrołęce, Niepublicznym Oddziale Dziennego Pobytu dla Dzieci z Autyzmem w Ostrołęce, Ośrodku Diagnostyczno- Rehabilitacjnym ALEK w Ostrołęce oraz Szkole Specjalnej w Czarni.

W swojej karierze zawodowej uczestniczyłem w wielu różnych kursach m.in. :

 • Szkolenie: Budowanie systemu wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych organizowane przez CMPPP w Warszawie
 • Szkolenie: Praca nad zespołem w celu ujednolicenia oddziaływań w stosunku do dziecka z trudnymi zachowaniami, nadpobudliwego organizowane w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie
 • Szkolenie: Problematyka wykorzystywania seksualnego dzieci w Ostrołęce
 • Szkolenie : Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Szkolenie: Przemoc domowa -Dziecko Krzywdzone organizowane w Warszawie
 • Szkolenie: Prawa i potrzeby dziecka w kryzysie rozstania rodziców”
 • Szkolenie: Socjoterapia- różne rodzaje i formy Warszawa
 • Certyfikat umiejętności YOUTH COACHA wydany przez Fundacja Drabina Rozwoju
 • Szkolenie: Diagnoza dyskalkulii rozwojowej w Myszyńcu
 • Szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii integracji sensorycznej w Warszawie pod kierunkiem Małgorzaty Karga- organizowane przez Polskie Towarzystwo Integracji
 • Trening Terapeutyczny w nurcie Gestalt w Poznaniu
 • Umiejętności w zakresie reintegracji społecznej organizowane-Warszawa
 • Szkolenie Treningu Zastępowania Agresji(ART) w Warszawie
 • Kurs kierownika oraz wychowawcy wypoczynku .

Wybór mojej zawodowej drogi jest efektem wieloletnich poszukiwań jak umiejętnie połączyć zawód z pasją. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia.