Marta Piaścik

Psycholog

Swoją wiedzę zdobywałam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskałam tytuł magistra Psychologii. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zdobywałam pracując w Niepublicznym Oddziale Dziennego Pobytu dla Dzieci z Autyzmem oraz w Ośrodku Diagnostyczno – Rehabilitacyjnym ALEK w Ostrołęce. Zajmowałam się tam prowadzeniem terapii indywidualnej oraz diagnozowaniem dzieci.

Ukończone przeze mnie kursy i szkolenia:

  • „Uczeń ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną – wykorzystywanie najbardziej efektywnych technik i metod pracy”;
  • „Dziecko z autyzmem w szkole i przedszkolu, zasady i techniki pracy edukacyjno – terapeutycznej”;
  • „By z autyzmem żyło się łatwiej”;
  • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”;
  • „Wobec zagrożeń. Znaczenie więzi w rodzinie”;
  • wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.