Nowo otwarty Punkt Przedszkolny „ Słoneczko” ogłasza nabór na bezpłatne zajęcia dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną.
Punkt Przedszkolny ,,Słoneczko‘’ oferuję edukację i terapię dla dzieci z autyzmem, całościowym zaburzeniem rozwoju
i sprzężoną niepełnosprawnością. Nasza placówka zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka, dlatego plan terapii, a także sposób realizacji oparty jest na obserwacji dziecka oraz wywiadzie z rodzicami. Pracując z dzieckiem, ważna jest też dla nas współpraca z rodzicami, ponieważ tylko wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć oczekiwane rezultaty. Priorytem jest spójność
w działaniach wszystkich terapeutów i rodziców w przygotowanym programie terapeutycznym. ,,Słoneczko” zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z bogatym doświadczeniem zawodowym. Wychowawca/ Terapeuta grupy, która prowadzi, również terapię indywidualną swoją pracę poddawać będzie superwizji. Superwizor posiada certyfikat superwizora nadanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej.
W ramach współpracy z „Zaczarowanym Przedszkolem” organizowane będą zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych w celu rozwijania relacji interpersonalnych.
W PP „Słoneczko” naszym przedszkolakom przysługują następujące zajęcia:
– Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,
– Terapia pedagogiczna,
-Terapia neurologopedyczna,
– Logopedia,
– Fizjoterapia,
– Integracja Sensoryczna,
– Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
– Zajęcia z psychologiem ,
– Zajęcia z oligofrenopedagogiem,
– Hipoterapia,
– Dogoterapia,
– Sensoplastyka
Ponadto PP „Słoneczko” będzie realizowało zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Zapraszamy rodziców z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym lub/i opinii o Wczesnym Wspomaganiu rozwoju w wieku od 2 lat.
Serdecznie zapraszamy!

Punkt Przedszkolny „ Słoneczko”
Ul. Janusza Korczaka 4
Tel.: 693-866-201